No 2014. gada 18. marta Liepājas pilsētas pasākumu un notikumu kalendārs skatāms kalendars.liepaja.lv

Sekot līdzi aktuālajiem pasākumiem Liepājā un tuvākajā apkārtnē joprojām iespējams
draugiem.lv facebook.com twitter.com

Paldies par atbalstu un sadarbību
Portāla pasakumiliepaja.lv apmeklētājiem; Liepājas Olimpiskajam centram; Nodibinājumam "Via Cultura"; Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam; Liepājas Tautas un mākslas kultūras centram; Fontaine Enterprises; Portālam irliepaja.lv; Mūzikas klubam "Pilsētas vārti"; Liepājas Universitātei; Kinoteātrim "Balle"; Liepājas muzejam; Liepājas teātrim; TC "baata"; Cafe 21; Liepājas Latviešu biedrības namam; Restorānam "Upe"; Restorānam "Barons Bumbier's"; Liepājas Simfoniskajam orķestrim; Liepājas Pētertirgum, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrai „Liepājas sabiedriskais transports”; Transporta aģentūrai "Forsa" u.c. radošajām un aktīvajām iestādēm Liepājā un citviet Latvijā; daudzajiem pasākumu producentiem un pasākumu organizatoriem!

Paldies par skaistajām bildēm
Gundaram Čiževskim, Laurai Kravecai, Arturam Klaivam, fotostudijas "Fotast" fotogrāfiem, Modrim Heldam un visiem pārējiem, kas nesavtīgi dalījās ar savām fotogrāfijām, lai atspoguļotu daudzveidīgos un krāšņos pasākumus Liepājā!


Ar vislielāko cieņu,
Evita Bumbule